Trong khi các nhà đầu tư nóng lòng chờ đợi một chính sách mới cho điện mặt trời, dường như Chính phủ và Bộ Công Thương vẫn chưa thống nhất được một phương án mang tính hài hòa cho tất cả các bên.

Trước hết, theo thông báo 402/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính Phủ truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thống nhất chỉ áp dụng biểu giá khuyến khích cố định (FiT) với các dự án điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện, đang triển khai thi công xây dựng, và có thể đưa vào vận hành thương mại trong năm 2020. Đối với các dự án còn lại và các dự án mới sẽ không tiếp tục áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện mặt trời.

Tiếp đó, trong văn bản số 9608/BCT-ĐL được phát đi vào ngày 16/12, gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương đã đề nghị xem xét tạm dừng việc đề xuất, thoả thuận các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FiT cho tới khi có hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền.

Theo báo cáo của EVN ngày 12/12/2019 và tổng hợp của Bộ Công thương, tính đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2019, hiện tại có tổng cộng 3.705MW các dự án đã được quy hoạch, trong đó có 3.037MW các dự án đã có chủ trương đầu tư, và 2.218MW các dự án điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 23/11/2019.  Trong số này có tổng cộng 7 dự án với tổng công suất 320MW đã ký hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng (không bao gồm các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được áp dụng cơ chế riêng).

Tại Ninh Thuận, hiện có 1.932MW đã được quy hoạch, trong đó có 1.016MW đã COD, và 916,8MW chưa được COD (tính đến ngày 30/6/2019). Trong đó có 668,68MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN trước ngày 22/11/2019.  Như vậy ngoài 1932MW này sẽ chỉ còn khoảng 67MW dư cho dự án mới được áp dụng cơ chế giá FIT gia hạn tới điều kiện COD trước ngày 1/1/2021.

Về các dự án điện mặt trời áp mái, EVN trong công văn gửi Bộ Công thương ngày 12/12/2019 cũng đề xuất tiếp tục duy trì mức giá 9,35cents/kWh cho tới hết tháng 12 năm 2020, do hiện nay mới chỉ huy động được khoảng 300MW điện mặt trời áp mái kể từ khi ban hành giá FIT năm 2017.

Tiếp đó, ngày 18/12/2019, EVN đã gửi công văn hướng dẫn về việc thanh toán chi phí mua điện mặt trời áp mái cho các khách hàng có đấu nối lưới sau 30/6/2019 là “tạm ghi nhận chi phí mua điện theo mức giá 8,38cents/kWh) đến hết 31/12/2019 nếu chưa có quyết định cơ chế giá mới do Chính phủ công bố.

Về cơ chế đấu thầu, hiện nay ADB đang hỗ trợ EVN chuẩn bị hồ sơ đấu thầu thí điểm cho dự án điện mặt trời nổi, quy mô công suất 50-100MWp, cho 1 địa điểm duy nhất, không yêu cầu nâng cấp hệ thống truyền tải. Thời gian tổ chức đấu thầu dự kiến tháng 6-9/2020, công bố kết quả tháng 3/2021 và triển khai xây dựng từ tháng 4-12/2021. Với các dự án điện mặt trời trên mặt đất, do chưa có cơ chế và khung pháp lý cụ thể, nhiều khả năng việc tổ chức đấu thầu chỉ có thể thực hiện vào đầu năm 2022.

Ngày 31/12/2019, trong tờ trình số 10170/TTr-BCT, Bộ Công thương đã đệ trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó có đề cập các vấn đề chính sau:

  1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã ký hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng trước 23/11/2019 và vận hành trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng Biểu giá mua điện của điện mặt trời nối lưới với mức giá mới 7,09cents/kWh (điện mặt trời nổi 7,79cents/kWh).
  2. Dự án điện mặt trời mái nhà sẽ hưởng mức giá 8,38 cents/kWh.
Vị trí các dự án nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam đang hoạt động và chưa hoạt động tính đến tháng 12/2019
Call/ Sms/ Zalo/ FB
  Gọi 0869.353.505
Call/ Sms/ Zalo/ Facebook
  Hotline 0869.353.505